Kontakt

Interimstyre 

Pr. 22.08.2017

Firma

Mobil

e-mail

Tore Martin Solvang, leder

Sporveien

930 19 237

tore.martin.solvang@sporveien.com

Merete Magnussen

DNB

918 13 334

merete.magnussen@dnb.no

Gina Lunde 

DNB

992 35 230

gina.lunde@dnb.no

Lena Gjevert

Oslo universitetssykehus

905 80 172

lena.gjevert@ous-hf.no

Kristin Thomassen

Oslo universitetssykehus

905 69 101

kristin.thomassen@ous-hf.no

Mirja Weston

Sporveien

928 36 649

mirja.weston@gmail.com

Sunniva Solstrand

SSB

922 91 744

sunniva.solstrand@ssb.no

Jørn Bjørdal

SVV

413 01 000

jorn.bjordal@vegvesen.no

Eivind Sundbø

Skatteetaten

913 32 549

eivind.sundbo@skatteetaten.no

Finn Kårhus

Skatteetaten

908 52 232

finn.karhus@skatteetaten.no

Kontakt oss via mail: post@leanforumoslo.no

Fra planleggingsmøte i forumet 11.01.2018, på bildet f.v.:
Mirja Weston (Sporveien), Sunniva Solstrand (SSB), Jørn Bjørdal (Statens vegvesen), Tore Martin Solvang (Sporveien), Gina Lunde (DNB), Lena Gjevert (Oslo universitetssykehus), Kristin Thomassen (Oslo universitetssykehus) og Finn Kårhus (Skatteetaten).

Les mer om Lean Forum Oslo her.

Kalender

Nyheter