Om oss

Den 7. februar 2014 ble det arrangert sonderingsmøte i Molde for ca 20 representanter fra interessenter på Nordmøre og i Romsdal. Tilsvarende sonderingsmøte i Ålesund den 28. mars samlet ca 25 representanter fra Sunnmøre. På begge møtene var det stor enighet om å arbeide videre med finansiering og mål om formell etablering av Lean Forum Nordvest i løpet av året.

Etter at finansiering er sikret gjennom støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, GassROR IKS, Molde Kunnskapspark og næringslivet i Møre og Romsdal ble det arrangert møte i interimstyret hos Lean Forum Nordvest i Ålesund den 24. juni. Interimstyret besluttet å starte arbeidet med å utarbeide vedtekter med mål om formell etablering i løpet av oktober 2014.

Vårt styre 2019/2020:
- Jan Emblemsvåg, styreleder (NOV Midsund Bruk)
- Knut Ove Rygg (Ekornes)
- Bjørn Kongshaug (Norske Shell)
- Jeanette Blikås (Molde kommune)
- Stephan Balling (Sperre)
- Grethe Uran (Hydro Aluminium Sunndal)
- Stein Arne Schnell (OssNor)

Vararepresentanter:
- Willy Sægrov (Møre og Romsdals fylkeskommune)
- Jesper Sode Hansen (Ålesund kommune)
- Luc Crevisier (Stokke)

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde

Meld deg på LEANdagen 2019 og hør spennende innlegg fra regionale og nasjonale ledere med lang erfaring innen Lean!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - href="/cookies/list">Informasjonskapsler