Fagarbeideren i en brytningstid

Valg 4

Valg 4: Fagarbeideren i en brytningstid
Egen sesjon spesielt for tillitsvalgte.

- "Fagfornyelsen" - nye læreplaner på gang
- Hva legger vi i livslang læring?
- De tillitsvalgte som pådrivere for kompetanseheving
Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall leder denne sesjonen og det vil bli en kombinasjon av innlegg og diskusjoner.
Sesjonen vil være på "Haugen" hvor Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall holder til (gangavstand fra Katapultsenteret). 

Kalender

Nyheter

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.

Bli med på årets begivenhet: Leandagen i Innlandet 4.mai

KOM 4 BETAL FOR  3

Tid: 09:00-16:00
Sted: Vikingskipet, Hamar