Bedriftsbesøk Nammo Raufoss

Valg 1

Valg 1: Bedriftsbesøk ved Nammo Raufoss

  • Oppstart og implementering av Lean i Mekanisk avdeling AFP - samarbeidet tillitsvalgte og ledelse, en suksessfaktor
  • Presentasjon av forbedringsarbeid - tiltakslister - A3 forbedringsteknikk og verdistrømsanalyse
  • Kort presentasjon av bedriftsskolen og hvordan avdelingen tar imot nye ansatte
  • Teamtavler og bruk av digitale verktøy i teammøter 

Bildet over er fra artikkel om Nammo: "Fra skepsis til begeistring for Lean".

Kalender

Nyheter

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.

Bli med på årets begivenhet: Leandagen i Innlandet 4.mai

KOM 4 BETAL FOR  3

Tid: 09:00-16:00
Sted: Vikingskipet, Hamar