Verdiskapingen i Vestfold øker

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

  • Antall arbeidsplasser økte i 2016, mer enn ellers i landet.
  • Verdiskapingen i næringslivet hadde en god vekst i 2016, mer enn landsgjennomsnittet.
  • Produktiviteten (verdiskaping per ansatt) er bedre enn landsgjennomsnittet.
  • Lønnsomheten i næringslivet i Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet.
  • Befolkningsveksten i Vestfold fortsetter, mens den avtar på landsbasis.

Les hele saken på hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune her

Her kan du lese den regionale analysen for Vestfold 2017

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.

Lean Forum BTV inviterer til årsmøte etterfulgt av Gemba Walk på Jotuns imponerende anlegg i Sandefjord.

Stor åpenhet om både positive erfaringer og betydelige utfordringer under veis på selskapets egen Lean reise, gjorde workshopen hos Isola til en verdifull erfaringsutveksling for deltakerne. 40 deltakere, både medlemmer i Lean Forum BTV-regionen og andre, ga tilbakemeldinger om stor nytteverdi.