Studiebesøk hos GKN Aerospace

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.

Over 30 personer deltok på studiebesøket.

GKN Aerospace Norway AS er produsent av komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flymotorprodusenter.
Virksomheten ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2016. De hevder seg godt i et tøft internasjonalt marked, og viser hvordan bruk av digitalisering og automatisering skaper solide industriarbeidsplasser i Norge.

Studiebesøket inneholdt:
- Presentasjon av GKN
- Gembawalk - informasjon og omvisning
- Oppsummering og spørsmål

Årsmøtet ble avholdt i etterkant av studiebesøket.
Ny styresammensetning kan du se her.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.

Lean Forum BTV inviterer til årsmøte etterfulgt av Gemba Walk på Jotuns imponerende anlegg i Sandefjord.

Stor åpenhet om både positive erfaringer og betydelige utfordringer under veis på selskapets egen Lean reise, gjorde workshopen hos Isola til en verdifull erfaringsutveksling for deltakerne. 40 deltakere, både medlemmer i Lean Forum BTV-regionen og andre, ga tilbakemeldinger om stor nytteverdi.