Årsmøte i Lean Forum BTV samt Gemba Walk hos Jotun

Lean Forum BTV inviterer til årsmøte etterfulgt av Gemba Walk på Jotuns imponerende anlegg i Sandefjord.

Program:
10:30  Årsmøte Lean Forum BTV
11:30  Lunsj
12:00  Presentasjon Jotuns historie og strategi
13:00  Gemba Walk på Jotuns fabrikkanlegg med fokus på blant annet:
          - Forbedringsarbeid gjennom Management By Objective (målstyring)
          - Hvordan bruk av strukturert Gemba Walk har sørget for en god involvering og sterkt engasjement blant de ansatte
15:30  Oppsummering
16:00  Slutt

Påmelding her.

Fullstendig program her:

2017_05_23_Program for Årsmøte LFBTV og Gemba walk Jotun

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.

Lean Forum BTV inviterer til årsmøte etterfulgt av Gemba Walk på Jotuns imponerende anlegg i Sandefjord.

Stor åpenhet om både positive erfaringer og betydelige utfordringer under veis på selskapets egen Lean reise, gjorde workshopen hos Isola til en verdifull erfaringsutveksling for deltakerne. 40 deltakere, både medlemmer i Lean Forum BTV-regionen og andre, ga tilbakemeldinger om stor nytteverdi.