Kontakt

Sammensetning av styret som ble valgt på årsmøtet 7.mai 2018:

Styremedlem

Virksomhet

Fylke

Tor Lømo-Hansen (leder)

Isola

Telemark

Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Buskerud

Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

Telemark

Rune Samuelsen

PwC

Vestfold

Viggo Johannessen

Kiwa

Buskerud

Torkil Bjørnson

NCE System Engineering

Buskerud

Tarald Nomeland

OSWO

Vestfold

Henning Østrem

Bufetat

Vestfold

Kerstin Aabakken

Sykehuspartner

Buskerud

Kontakt oss gjerne via mail post@leanforumbtv-regionen.no

Styreleder Tor Lømo-Hansen mobil  90761197 eller

sekretariatet Tove Løkken mobil 40 60 81 31 tove.lokken@leanforumnorge.no

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos Jotun Vindal onsdag 27. november.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.