Ledelse i digitaliseringens tid - Hvor forberedt er du?

Ledelse i digitaliseringens tid - Hvem leder vi i dag og hvem skal vi lede i fremtiden?

Linda Litlekalsøy Aase (Aker Solution), Marte Daae-Qvale Holmemo (NTNU) og Hege Rødland (Visindi) vil sammen diskutere fremtidens ledelse i digitaliseringens tid.

Digitalisering og robotisering er i ferd med å gjøre til betydelige endringer i arbeidslivet.
Denne endringen vil medføre radikale forandringer i ledelse, organisasjonsmodeller og utviklingen av menneskelige ressurser.
Kan dette bety endring i ledelse? Mer lederskap - ikke mindre? 

Et sentralt spørsmål er hva dette vil bety for din organisasjon, og for deg og ditt bidrag enten du er leder eller medarbeider.
Kom å hør diskusjonen og bidra til samtalen. 

Program

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Hvordan ser fremtidens Lean ut i en tid hvor vi utfordres av nye konsepter, nye uttrykk og ny teknologi? Hva med Lean opp mot Design Thinking, Digitalisering, Robotics, disrupsjon og andre nye spennende konsepter. Kan en ledelsesfilosofi fra 1950-tallet være med oss inn i 2020-erne, og er det egentlig slik at mange nye konsepter også omfatter mange av våre leanprinsipper, men gjerne i ny innpakning?