Medlemmer

KJENNER DU NOEN SOM BØR BLI MEDLEM?

Kjenner du noen som kunne ha hatt nytte av å være medlem i Lean Forum Bergen? Last ned vår vervebrosjyre!

Vervebrosjyren kan gjerne deles med andre Leanentusiaster som du tenker vil ha nytte av å være med i nettverket. Jo flere vi er jo sterkere står vi. 

Bli medlem i LeanForumBergen