Finansiering og interessenter

  • Finansieringen hviler betydelig på deltagerbedriftene og Stiftelsen Teknologiformidling i pilotfasen, noe som må diversifiseres med flere aktører når man går over i de neste fasene da pilotprosjektet er avsluttet. Deltagerbedriftene betaler inn 250 000 NOK og stiller med minimum 4 000 timer egeninnsats over 18 måneder – og får igjen 380 timer rådgivning pluss formalkompetanse på minst to ansatte.
  • Interessentene til prosjektet er Lean Forum Norge, Stiftelsen Teknologiformidling, NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing, NTNU, Swerea IVF, Chalmers, C2U og Kiwa.