Om oss

Lean Forum Norge har siden oppstarten i 2009 analysert et stort antall vellykkede og mindre vellykkede omstillings- og forbedringsprosesser i norsk næringsliv, som har hatt til hensikt å styrke produktivitet og innovasjonsevne. De beste eksemplene finnes i hovedsak innen den globalt konkurranseutsatte industrien. Gjennom dette arbeidet er det blitt klarere at den store gruppen av små og mellomstore virksomheter (SMB), som ofte er mindre konkurranseutsatte, henger etter i produktivitets-utviklingen. 

Finansieringen hviler betydelig på deltagerbedriftene og Stiftelsen Teknologiformidling i pilotfasen, noe som må diversifiseres med flere aktører når man går over i de neste fasene da pilotprosjektet er avsluttet. Deltagerbedriftene betaler inn 250 000 NOK og stiller med minimum 4 000 timer egeninnsats over 18 måneder – og får igjen 380 timer rådgivning pluss formalkompetanse på minst to ansatte.

Interessentene til prosjektet er

  • Lean Forum Norge
  • Stiftelsen Teknologiformidling
  • NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing
  • NTNU
  • Swerea IVF
  • Chalmers
  • C2U
  • Kiwa

Pilotprosjektet er organisert med en Styringskomite som er Styret i Lean Forum Norge. Styringskomiteens mandat er å sikre etablering og god gjennomføring av prosjektet, samt jobbe proaktivt for å forankre og finansiere neste fase.

Lean Forum Norge har siden oppstarten i 2009 analysert et stort antall vellykkede og mindre vellykkede omstillings- og forbedringsprosesser i norsk næringsliv, som har hatt til hensikt å styrke produktivitet og innovasjonsevne. De beste eksemplene finnes i hovedsak innen den globalt konkurranseutsatte industrien. Gjennom dette arbeidet er det blitt klarere at den store gruppen av små og mellomstore virksomheter (SMB), som ofte er mindre konkurranseutsatte, henger etter i produktivitets-utviklingen. 

Pilotprosjektet er organisert med en Styringskomite som er Styret i Lean Forum Norge. Styringskomiteens mandat er å sikre etablering og god gjennomføring av prosjektet, samt jobbe proaktivt for å forankre og finansiere neste fase.