Oppstart

Prosjektet tar sikte på å starte opp i første bedrift i løpet av april måned.
Det pågår nå besøk til potensielle deltagerbedrifter som skal rekrutteres fra Buskerud/Telemark/Vestfold-regionen, Nord-Vestlandet og Innlandet. Totalt 6 bedrifter skal delta i pilotprosjektet.