Nyheter

Østlandske Lettmetall er en støperi- og maskineringsbedrift som holder til på Elverum. Bedriften har 32 ansatte som nå skal i gang med leanprogrammet Produktivitetsspranget.

Drøyt midtveis i ProduktivitetsSpranget er det flere av bedriftene som ser tydelige effekter av forbedringsarbeidet i sine pilotområder. I tillegg til at de gjennom bred involvering har greid å skape engasjement, nysgjerrighet, samt bedre samsyn og kommunikasjon i organisasjonene, så er det flere av bedriftene som rapporterer om økt produktivitet og positiv utvikling på andre målbare resultater.

Furnes Jernstøperi er en av deltagerbedriftene i Produktivitetsspranget. Etter den innledende prosjektfasen med å definere bedriftens utfordringer og ambisjoner, valgte de et pilotområde der de setter fokus på økt effektivitet og flyt gjennom etterbehandling av de støpte produktene.

Produktivitetsspranget ruller videre hos Dokka Fasteners, og i uke 5 ble det gjennomførte en svært vellykket workshop i Operatørvedlikehold trinn 0 og 1 på ei utvalgt maskin.  Valget av nettopp denne maskinen er ikke tilfeldig, og det er en systematisk vurdering som ligger bak. Dette for å sikre at innsatsen i forbedringsarbeidet legges der det gir størst effekt.

Nær 100 deltagere benyttet anledningen til å høre om Produktivitesspranget på Lean Forums årskonferanse forrige uke. I tillegg til en overordnet presentasjon om konseptet og prosjektet, så fikk deltagerne treffe 5 av pilotbedriftene og deres rådgivere. 

Produktivitetsspranget er godt i gang nå ved inngangen til sommerferien. Det kjennes godt at dette flotte programmet ble en realitet og at det gjøres en målrettet satsing mot SMB i Norge innen kontinuerlig forbedring. En stor takk til Lean Forum Norge og Stiftelsen Teknologiformidling for at dette programmet ble til!

Produktivitetsspranget er endelig i gang, og det er signert avtaler med 5 deltagerbedrifter i løpet av de siste to ukene.
Oppstart av prosjektet i bedriftene er også i gang og vi gleder oss virkelig til fortsettelsen.

Furnes Jernstøperi (bildet over) var først ute og der er også gjennomført 1. workshop sammen med coach fra Produktivitetsspranget. 
På løpende bånd startes prosessen i de andre deltagerbedriftene som er Dokka Fasteneres på Dokka, Bussbygg fra Skåla, Brødrene Midthaug fra Kleive, begge like utenfor Molde og Partner Plast fra Åndalsnes. 
Den sjette bedriften regner vi med er på plass innen kort tid.

Bedriftene som deltar er fra forskjellige bransjer og er gode ambassadører for SMB i Norge. 
Vi har møtt entusiastiske ledere, tillitsvalgte, ansatte og leankoordinatorer som brenner for forbedringsarbeid og som gleder seg til å jobbe sammen med våre erfarne coacher i Produktivitetsspranget. I denne fasen av Produktivitetsspranget vies all oppmerksomhet mot styringsgruppene i deltagerbedriftene.

Vi skal benytte 11 uker for å skape samsyn og etablere nødvendig drivkraft for å gå inn i prosessen. Andre fokusområder er utfordringer og ambisjoner, etablere nøkkeltall og mål, utarbeide viktige og veiledende prinsipper for gjennomføringen, skape god retning og handlingsplan samt forberede neste fase i prosessen. 
Våre coacher er godt samkjørte da vi alle sammen deltar på kurs gjennom det svenske Produktionslyftet. 
Vi har gjennomført to krevende kursdager og forbereder nå siste kursdag som er den 13. juni i Gøteborg. 
Da er vi sertifiserte og har fått en god plattform for det videre arbeidet som ligger foran oss i dette 18 måneders programmet.

Utover sommeren og høsten skal vi jobbe videre med forberedelse av videreføring av Produktivitetsspranget. Vi jobber for å få en finansieringsmodell på plass og har et godt samarbeid med styret i Lean Forum Norge og styringsgruppen for Produktivitetsspranget for å identifisere samarbeidspartnere.

Den første avtalen er signert og produktivitetsspranget er i gang.

Prosjektet tar sikte på å starte opp i første bedrift i løpet av april måned.
Det pågår nå besøk til potensielle deltagerbedrifter som skal rekrutteres fra Buskerud/Telemark/Vestfold-regionen, Nord-Vestlandet og Innlandet. Totalt 6 bedrifter skal delta i pilotprosjektet.