Brødrene Midthaug

Brødrene Midthaug er en av totalt 6 pilotbedrifter som deltar i ProduktivitetsSpranget. 

Brødrene Midthaug har sitt hovedkontor og produksjonslokaler på Kleive i Molde. Bedriften er Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger.

Leveranser kan bestå av trapper, rekkverk, balkonger, fasader og produkter som naturlig hører til som gangbaner, heissjakter med mer, til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentepriser inkludert montering til entreprenører.

Brødrene Midthaug har alltid stor fokus på kvalitet i hele prosessen fra anbudsforespørsel til ferdig produkt. Br. Midthaug leverer dokumentasjon og tilfredsstiller kravene til CE-Merking.
Brødrene Midthaug er også sertifisert under ISO 9001 som gjør at vi er i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En Iso 9001 sertifisering bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.