Presseklipp

Løyver 15 millionar kroner til styrking av digital kompetanse i havnæringane.

kompetanse innafor havnæringane. Det kan bidra til auka verdiskaping og produktivitet i havnæringane, seier næringsminister Torbjørn Røe

– Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til...

- Kostnadene i bygg og eiendom kan reduseres med 20 prosent i året, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland etter at hun...

største utfordringer innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse

Noen norske bedrifter har flyttet industriproduksjonen hjem fra lavkostland. Det kan bli en trend.Høye lønninger og høyt kostnadsnivå i...

over norske selskapers organisering av forretningsaktiviteter i utlandet i perioden 2014-2016.Noe er taptUansett hvor effektiv og lite

Dei cirka 120 tilsette feira at Lerøy Fossen blei «Årets norske Leanprosjekt».

og operatørane på Fossen med forbetringsprosjektet.Ifølgje bedrifta har produktiviteten på filetlinja auka med nesten hundre prosent.

- Denne heng høgt for oss, seier farbrikksjef Stian Tangen då han tok i mot Leanprisen på vegner av Hydro Høyanger.

glad fabrikksjef Stian Tangen i følgje ei pressemelding.- Dette er NM i Lean og ein av dei gjevaste prisane eit norsk verk kan vinna. Den

Sporveien ruller oppover til bronseplass i effektivitet, og t-banereisene er blitt 33 prosent billigere etter at selskapet fikk drive i...

ruller oppover til bronseplass i effektivitet, og t-banereisene er blitt 33 prosent billigere etter at selskapet fikk drive i egenregi,

Leanprisen regnes som en svært prestisjetung pris. Nå har Hydro Høyanger og Hydro Sunndal tatt seg helt til finalerunden for å få prisen.

v.) ved Hydro Høyanger og Roar Ørsund ved Hydro Sunndal.-Dette er NM i Lean. Vi har sikret oss finaleplass fordi vi er gode på å involvere

Robert Cornels Nordli brukte en hel dag på å besøke ni hjemmesykepleie-tjenester i Arendal. Hensikten var å få vite hvor skoen trykker....

overraskende lite fokus og trøkk i saken, foruten LEAN, som vi ble hørt på.KvalitetLEAN er et kvalitetssystem for ledere og ansatte i

– Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig...

Mangel på digital kompetanse er det største hinderet for digitalisering. Det kan føre til priskrig på de som har den rette kompetansen.

rette for en overgang til et digitalt næringsliv vil være avgjørende for norsk verdiskaping i fremtiden. Vi trenger flere ben å stå på enn

Detaljert mål og resultatstyring kan erstattes med tillitsbasert ledelse uten at man mister kontroll eller taper produktivitet.

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke nærmer seg 100 prosent digital gjennomføring i utbyggingen av firefelts E6 fra Arnkvern til Moelv.

formalgodkjenningene ved hjelp av modeller uten bruk av tegninger. Dette er LEAN i praksis med effektive prosesser og høy kvalitet, fordi vi

Når oljeprisen stiger, renner pengene inn. Men selskapet er fortsatt opptatt av å drive mer effektivt og kutte kostnader.

Abelia og NHO presenterte den nye utgaven av omstillingsbarometeret under Arendalsuka. Norsk næringsliv- og samfunnsliv viser alt i alt...

man kan endre utdanningsprogrammer på en langt mer dynamisk måte.Den norske modellen som konkurransefortrinnAnniken Hauglie viste til at

Mange ledere undervurderer digitaliseringsutfordringer og tror det er et spørsmål om å bruke sosiale medier mest mulig effektivt, skriver...

politikk på digitalisering og IKT. Digitalisering endrer forutsetningene for all verdiskaping. Det kan gi betydelig økt effektivitet i

Hvordan møter vi som produserer mat fremtiden på best mulig måte? Matindustri 4.0 gir deg muligheten til å lære og dele på en helt ny måte....

utvikle en bedriftskultur som fremmer samarbeid og endringsvilje.kontinuerlig forbedring/medarbeiderdrevet innovasjon som en integrert del

Equinor vil bli smartere og hente ut flere fat billigere. Noen grep er å effektivisere boringen med en «autopilot», og samle 3.000...

mange tusen systemer på tvers av organisasjonen.Håpet er at dataene kan gi læring og effektivisering, så fremtidige feltutbygginger sparer

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge har siden 2009 jobbet hardt med arbeidsmiljø. Det har gitt resultater.

for alvor å fokusere på arbeidsmiljøet rundt 2009 med innfasing av arbeidsmetodikken lean og samarbeidet med Great Place to Work. Sunde-

– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din, sier forsker. Hun har fem råd til...

ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag, påpeker Skjølsvik.

Nytt fra Lean Forum Norge

Lean Forums årskonferanse feirer 10 år!

Drøyt midtveis i ProduktivitetsSpranget er det flere av deltakerbedriftene som ser tydelige effekter av forbedringsarbeidet i sine pilotområder. Fra høsten 2019 er det også muligheter for nye bedrifter å delta i ProduktivitetsSpranget.

Søknadsfrist 24. juni.

Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem.

Lean Forum Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerer Leandag i Horten hos Universitetet Sør Øst på Bakkenteigen 5.juni.

Aker Solutions var en av finalistene i konkurransen "årets Leanprosjekt 2018" og vi er så heldige å få komme på besøk for å høre mer om deres utviklingsarbeid.