Fagseminar Lean Forum Oslo 17.april 2012

Presentasjonene fra fagseminaret "Ledelsens rolle ved innføring og bruk av lean" er nå lagt ut på Lean Forum Oslo sine forumsider her