Nyheter

 

Lean Forum Stavanger ønsker velkommen til samling om Lean og forbedrings- og kommunikasjonsverktøyet A3.

-Du skal aldri bekymre deg for å gjøre produktet for enkelt, fastslår Lean Startup-guru Eric Ries. Her er hans seks veier til å finne "minimumsproduktet".

Hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge henger arbeidsmiljø og prestasjoner tett sammen. Åpenhet, tillit og tett samarbeid har gitt gode resultater for både arbeidsmiljø og salg. Dette har de laget en film om.

Under spilldagen fikk deltakerne en enkel introduksjon til hva Lean er, og hvordan bruke tankesettet i Lean i forbedringsarbeidet sitt.

Årsmøtet ble avholdt 26. mars i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. I tillegg var det en faglig del ved Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen: "Best i verden, dårligst i Norden".

Lean Forum Norge arrangerer studietur til vinner av Årets norske Leanprosjekt 2014, KLP Banken AS, 4. juni.

Lean Forum Norge arrangerer studietur til vinner av Årets norske Leanvirksomhet 2014, FINN.no, 27. april.

Det ble et lærerikt Lean-kurs i regi av EY 6. februar i Trondheim.

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling hos Hydro Sunndal den 18. mars samlet 36 deltakere fra hele Møre og Romsdal.

Lean Forum Nordvest inviterer til Lean-seminar ved Høgskolen i Ålesund.

Stemningen var nærmest elektrisk da Niklas Modig holdt foredrag for over 500 tilhørere i regi av Lean Forum Tromsø på tirsdag.

Kan en dumperfabrikk i Elnesvågen lære en sengeprodusent i Åndalsnes noe? Det tror Wonderland-sjef Sølve Kiviranta.

De 30 Lean interesserte som hadde møtt fram fikk en interessant ettermiddag hos Geno på Stange. Her møtte vi administrerende direktør Sverre Bjørnstad og Sverre Lang-Ree, ansvarlig for Lean innføringen hos GENO, en internasjonal virksomhet med 220 ansatte over nesten hele verden.

Nettverket i Lean Forum BTV-regionen inviteres til å delta i generalforsamling og temamøte tirsdag 14. april 2015 kl 14.00.

Lean Forum Innlandet inviterer til årets store arrangement, Leandagen i Innlandet, i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss 7. mai.

Lean Forum Norge sin styreleder Ottar Henriksen er valgt inn i styret for Produktionslyftet i Sverige.

Besøk et av verdens mest moderne aluminiumsverk og lær om Hydro Sunndal sitt mangeårige arbeid med Totalkvalitet og Lean.

Lean Forum BTV-regionen arrangerte 12. februar samling hos Kongsberg Automotive avdeling Hvittingfoss.

Lean Forum Norge inviterer til årsmøte 26. mars. I tilknytning til årsmøtet vil det være en faglig del om produktivitet: innledning av Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen etterfulgt av en workshop.

Produktivitetskommisjonens første rapport gir en god oversikt over mange og velkjente problemer i offentlig sektor. Dens konklusjoner er forsiktige, men på noen områder er den ganske tydelig i valg av anbefalte løsninger.

Abonner på vårt nyhetsbrev