Program

Dag 1: Tirsdag 5/11

08.30-09.15 Ekstratilbud: Lean på norsk/Lean basic
08.30-09.30 Registrering/kaffe
09.30-09.40
09.40-11.00
11.00-11.30 Pause
11.30-13.00 PARALLELLE BRANSJESESJONER
Valg 1 Industri 4.0
Valg 2 Offentlig sektor
Valg 3 Finans
Valg 4 Helse
Valg 5 Bygg & anlegg
Valg 6 Energi
13.00-14.30 Lunsj
14.30-16.00 Parallelle bransjesesjoner fortsetter
16.00-16.30 Pause
16.30-18.00
18.00-20.00 Mingling
20.00-23.00

Dag 2: Onsdag 6/11

09.00-09.30
09.30-09.40 Pause
09.40-13.00 PARALLELLE TEMASESJONER PÅ TVERS AV BRANSJER
Valg 1 ProduktivitetsSpranget
Valg 2 Lederrollen
Valg 3 Design Thinking
Valg 4 Lean og digitalisering
Valg 5 Menneske og maskin/Organisering 4.0
Valg 6 Kunden i fokus
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30
Sandy Munro, Munro & Associates, INC.
15.30