Lean ledelse

Lean ledelse mellom siloer. Hvordan kan ledere, team og organisasjoner jobbe smartere på tvers?

Lean ledelse - parallellsesjon dag 2

Omverdenen rundt oss endrer seg stadig raskere, kundenes krav til oss øker og problemene vi må løse blir stadig mer komplekse. Dette skaper et stadig større behov for å samarbeide på tvers av de tradisjonelle, funksjonelle siloene. I de fleste organisasjoner er det enklere å samarbeide vertikalt fremfor horisontalt, eller på tvers av organisatoriske linjer.

I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan lykkes med å lede på tvers av siloer. Hvordan endrer det lederrollen, og hva kan man ta med fra Lean-filosofien for å lykkes? Vi diskuterer temaet fra tre perspektiver: en statlig virksomhet, en start-up og fra forskningen. Sesjonen vil være interaktiv.