Finans

Hvordan jobber nordiske finanskonsern med utvikling av nye tjenester og produkter?

Finans - parallellsesjon dag 1

I denne sesjonen vil vi høre hvordan nordiske finanskonsern jobber med utvikling av nye tjenester og produkter. Vi vil få en gjennomgang av hvordan større finansorganisasjoner med systemtekniske utfordringer og legacy klarer hurtig å utvikle og teste nye verdiforslag som tilfredsstiller kundenes behov. Det vil også gjennomgås hvordan dette i etterkant kan integreres og leve videre som en del av daglig drift. 

Sesjonen vil være interaktiv, med gruppearbeid og diskusjon med foredragsholderne.