Design thinking

Brukersentrert metode for problemløsning og innovasjon.

Design Thinking er en brukersentrert metode for problemløsning og innovasjon som har blitt omfavnet av selskaper i alle industrier. Denne sesjonen vil starte med inspirasjon fra kjente selskapers tilnærming til og bruk av Design Thinking i sine innovasjonsprosjekter, og hva dette har skapt av endring, resultater og nye tjenesteområder for de enkelte. 

Økten avsluttes med caseløsing i grupper hvor vi tar utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger som de fleste vil kjenne seg godt igjen i. Det blir en interaktiv workshop som komprimerer innovasjonsprosessen, og tar deltakerne fra post-it til prototype rekordtid. 

Abonner på vårt nyhetsbrev