Lean i offentlig sektor

27 mars 13:30 - 27 mars 15:30 Legg til kalender

– pressing av sitronen eller nyttig redskap for en bærekraftig produktivitetsutvikling? Vi retter søkelyset på hvordan importert tankegods blir praksis i norske virksomheter.

Invitasjon til AFI-forum tirsdag 27. mars kl 13:30 – 15:30

Sted: Stensberggt. 25, 5. etg. (øvre inngang i bygget Holberg Terrasse, like ved Høgskolen i Oslo og Norges forskningsråd).

Lean er in i norsk arbeidsliv, også offentlig sektor blir revet med. Lean-inspirerte endringsprosesser gjennomsyrer offentlig forvaltning, tjenesteproduksjon og helsesektoren. Men hva er innholdet? Hva slags arbeidsorganisasjoner og arbeidsplasser skapes? Noen påstår at det er nytaylorisme i moteriktig antrekk, der vi skaper mindre rom for læring og medvirkning. Andre erfaringer viser at Lean-prosesser kan bidra til bedre arbeidsmiljø og mer læring, samtidig som produktiviteten forbedres radikalt. Hva skyldes disse ulike erfaringene? Dreier det seg om å kunne oversette og tilpasse Lean-prinsipper til egen virksomhet? Og i hvilken grad er implementeringsprosessene avgjørende for resultatene?

Med oss til å utforske anvendelse av Lean i ulike typer av virksomheter, har AFI-forum fått den beste ekspertise:

 

Program

 • Henrik D. Finsrud, forskningsleder AFI
   Introduksjon til dagen. Kan vi utvikle ”Lean på norsk”? Om dilemmaer og erfaringer med å integrere Lean i norsk arbeidslivskultur 

 

 • Bård Karlsen, executive director, Advisory, Ernst & Young
   Med erfaring fra mangfoldige virksomheter, hvordan ser Lean ut i praksis? Bård vil gi eksempler fra hvordan Lean refortolkes og gis ny mening i ulike typer virksomheter, fra industri til sykehus, media, bank, offentlige etater, skoler, forvaltning etc.

 

 • Kjell Arne Røvik, professor, Universitet i Tromsø
   Trender og konsepter til plage og velsignelse: Hvordan påvirkes organisasjoner av importerte konsepter? Og hvordan foregår oversettelse av konsepter og ideer for at de skal fungere i nye sammenhenger?
 • Kommentar fra fagforeninger
 • Diskusjon

Mer om bidragsyterne

 

Bård Karlsen leder Ernst & Youngs arbeid med lean prosesser i en lang rekke virksomheter, og er en av landets mest erfarne konsulenter innenfor lean i tjenesteytende virksomheter. E&Y samarbeider med AFI, Sintef Raufoss Manufacturing, Høgskolen i Gjøvik og NTNU på et større Lean-prosjekt  under Forskningsrådets BIA-program. 

Kjell Arne Røvik er en toneangivende bidragsyter innen forståelse av organisasjoner, deres endringsprosesser, og bruk og oversettelse av ulike produktivitets- og ledelseskonsepter. En av hans senere bøker er ”Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon”, Universitetsforlaget. Røvik er også involvert i forskning omkring lean på Universitetssykehuset i Tromsø.

Henrik D. Finsrud er forskningsleder for AFIs gruppe for Innovasjon og virksomhetsutvikling, og leder fra AFIs side prosjektet Lean Operations i samarbeid med NTNU, Sintef Raufoss Manufacturing og Høgskolen i Gjøvik. Prosjektet studerer betingelser for å utvikle ”lean på norsk”, og samspillet mellom kontinuerlig forbedring og innovasjon. Bedriftsdeltagerne i prosjektet er Telenor, Storebrand, REC, Hydro, Benteler og Nammo. Finsrud sitter også i styret i Lean Forum Norge.

 

Velkommen til AFI-forum 
 Tirsdag 27. mars 2012, kl 13:30 – 15:30
 - en møteplass for forskere og praktikere

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

Spørsmålet til arrangementet kan rettes til Henrik D.Finsrud på henrik.finsrud@afi.no

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev