Industrilederskolen Prod

16 jan 08:00 - 20 jan 14:30 Legg til kalender

TPM Team Scandinavia arrangerer 5 dager kurs hos Media Norge Trykk AS. 

Media Norge Trykk AS er Norges største trykkerikonsern, med trykkerier i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.  Norges største aviser er hovedkunder, men andre trykkerioppdrag utgjør en stadig større andel av omsetningen.  Årlig omsetning er om lag en milliard kroner. Selskapet har ca. 400 ansatte. Media Norge Trykk AS er eid av Media Norge AS. 

Kurset gir teoretisk og praktisk innføring i Lean / TPM med vekt på å identifisere og redusere tap i produksjonen.

Vi benytter verktøy som tapsanalyse gjennom OEE beregninger, Forbedringsgrupper, Praktisk Problemløsning, 5S, Operatørvedlikehold og SMED.  Teori gjennomgås i plenum og deltagerne bruker dette til praktisk arbeid i grupper ute i vertsbedriften.

Passer for: Alle nivåer i produksjonsbedrifter.

Pris per deltager: NOK 17.800.- eks. mva inkl. materiell, maler og bespisning

Sted: Media Norge Trykk AS, Oslo

Les mer og med deg påwww.tpmteam.com

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no