Industrilederskolen Lean

18 okt 08:00 - 22 okt 08:00 Legg til kalender

1 ukes kurs - TPM Team

Sted: Hapro, Jaren

Praktisk innføring i ledelse av Moderne produksjon gjennom Lean.

Hvorfor Industrilederskolen?

Kravet til produsenter av varer og tjenester fra omverden øker kraftig.  Moderne produksjon gjennom Lean krever systematisk forbedringsledelse på alle nivåer i organisasjonen.  Industrilederskolen Lean vil gi nøkkelpersonell i virksomheten bedre innsikt i å forstå sløsing, og få fokus på hva som er kundeverdi.  Kurset gir samtidig praktisk opplæring og trening i bruk av Lean verktøy for å fjerne sløsing.  Disse verktøyene vil kreve stor grad av involvering av medarbeiderne.

Hvem bør delta?

Industrilederskolen er spesielt utarbeidet for å gi praktisk ledererfaring innen moderne produksjon gjennom Lean til skiftledere, teamledere, formenn, produksjonssjefer og nøkkelpersonell innen bl.a. planlegging og logistikk, samt øvrig ledelse som er engasjert i Lean på bedriften.  For deg som arbeider som operativ leder eller Lean koordinator, vil dette kurset danne et meget godt grunnlag for ditt arbeid med verdikjeden.

Arbeidsform

Kurset legger vekt på praktisk bruk av underviste verktøy i fabrikk.  Kurset vil i sin helhet foregå på en vertsfabrikk, med virkelige oppgaver på linjer og maskiner i fabrikken.  Alle oppgavene vil foregå i faste grupper.  Deltagerne vil gjennom krevende gruppeoppgaver i tillegg til det faglige, få praktisk erfaring i gruppeledelse og gruppedynamikk.  Alle praktiske oppgaver skal presenteres i plenum.  Kurset avsluttes med en presentasjon av ukens arbeid til ledelsen.  På siste kursdag vil deltagerne utarbeide en plan for hva de skal benytte kursets innhold til i eget område når de kommer hjem.  Dette vil bli fulgt opp av kurslederne i etterkant.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev